top of page

 

 

 

 

Stichting VoxNL

adres

Wormerveerstraat 34

1013 SL AMSTERDAM

telefoon 020 528 7804

e-mail info[at]voxnl.nl

bestuur

Astrid Amons, bestuurslid

Ymkje de Boer, secretaris/penningmeester

Esther van der Panne, bestuurslid

Esther Wouters, voorzitter

doelstelling

De stichting heeft ten doel

  • de ontwikkeling van de Nederlandse vocale muziekcultuur te stimuleren, alsmede te inspireren door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoeringspraktijk van (Nederlandse) vocale muziek al dan niet instrumentaal begeleid in Nederland en in het buitenland te bevorderen;

  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door 

  • met name - maar niet uitsluitend - aandacht te besteden  aan muziek van Nederlandse componisten;

  • het doen ontstaan van nieuwe composities van vocale muziek al dan niet instrumentaal begeleid;

  • het ondersteunen dan wel organiseren van al dan niet multidisciplinaire uitvoeringen, festivals en workshops voor vocale muziek al dan niet instrumentaal begeleid;

  • het ondersteunen dan wel organiseren van nationale en internationale uitwisselingen van vocale groepen.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. De bestuursleden en andere vrijwilligers werken onbezoldigd.

De Stichting VoxNL is een culturele Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). 

Beleidsplan 2022-2024

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016
 

bottom of page