Linnaeuskoor


Foto: optreden in De Hallen op 4 mei 2019

Het Linnaeuskoor uit Amsterdam onder leiding van dirigent Jan-Paul van Spaendonck zingt klassieke muziek, vooral veel eigentijdse composities van van Spaendonck zelf zoals de "Linnaeuscantate" en verder muziek uit de barok en romantiek. In 2019 vierde het koor zijn 25-jarig jubileum.

Nieuwe leden zijn welkom. De repetities zijn op woensdagavond van 19.15 tot 20.45 uur in de sacristie van De Martelaren van Gorkum, Linnaeushof, Watergraafsmeer, Amsterdam. Je kunt gewoon naar een repetitie komen.

Op 1 september zingt het koor om 14.00 uur in de serie Zingen in De Hallen Amsterdam.

Ensembles